نوشتمان نصـــــرت الله جــــمالی
 

غدیر (شعر) 

غدیر از قدرت حق آشکار است 

علی شیر دیار این شکار است

به جز شیرخدا در عرصه دین

نباشد نامزدی اولی به از این

چه کس مانند مولایم شناسی

 که حق باشد مرام او نه عاصی 

برای دین خدا او بر گزیده 

چو مانندش کسی مؤمن ندیده 

شب هجرت علی در بستر دین 

به جای آن ، پیامبر، رسته از کین

همان خوابی که دام قتل چیدند

سران شرک در صورش دمیدند

زمان هجرت پیغمبر ما 

علی تنها مدافع بود و بر پا

دفاعش بر تر از جن است و هم انس

عبادت در اطاعت هردو هم جنس

زخیبر تا حنین و بدر و خندق

 به تنهایی علی یل گشته بر حق

به هنگام سجود و ذکر سبحان

کسی همپای او نامد به میدان

عدالت گستر عشق ولایت

دو دستان علی شد با کفایت

به هر خوبی نگاهی  حق مداری

علی سردسته اش با حق مداری 

15/9/1388 روز عید غدیر –کابل

غدیر خُم (شعر)

غدیر خم  چه غوغایی  بپا کرد/ تمام حاجیان را رو نما کرد 

به یک جا آن قدیر آفرینش  / پیامبر را به امری  مبتلا کرد

که اعلام امامت را به خُم کن/ پیمبر جمله یاران را صدا کرد 

 جهازی از شترها  را به پا کرد / علی را کُنتُ مولایی  ندا کرد

ز یاران بعض شان مسرور گشته/ و بعضی رنگ رخساره سیا کرد

حسادت روی ایمان شان نشسته / که تاریکی، ره از نورش جدا کرد

بشد بانگ مخالف، های و هویی / رسول الله، علی از دل دعا کرد

خدایا! یاری اش کن  ناصرانه /  به دشمن های او نفرین به جا کرد

همه رفتند و خُم بر جای مانده / غبار غم در آن وادی چها کرد

همه ره را به منزل بر نموده  /  پیمبر بر مدینه ره سوا کرد

گذشت و تا رسول الله بگذشت / مدینه در غم احمد جفا کرد

علی در بند غسل و دفن احمد / صحابه از علی ره  را جدا کرد

سفارش های احمد گرد بگرفت / هوای نفس ما بلوا بپا کرد

بشد اسلام او هفتاد فرقه / همه برکفر، همدیگر چها کرد

عجب دینی از او کردار کرده /  خدا با این همه رحمی به ما کرد   

نصرت الله جمالی   

قم 3/9/1389 یک روز مانده به عیدغدیر


  نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم آبان ۱۳۹۰ساعت 10:47  توسط نصــــرت الله جـــــمالي  |